Par Draudzi
Rīga,Imanta
Jēzus sacīja mācekļiem: Ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tos kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, tos mācīdami turēt visu, ko esmu jums pavēlējis” (Mt.28:19)

Draudze Imantā ir atsaukšanās šim aicinājumam!

Mūsu vīzija"Imantas draudze ir garīgās mājas, kur augam kā Jēzus Kristus mācekļi un ejam kalpot pasaulē, lai to mainītu."

 
video uzņemts 2013.gada 7.decembrī

Rīgas Svētā Gara luterāņu draudzes pirmsākumi meklējami Kunga nodomā 2005.g., kad vairākiem LELB mācītājiem sirdī bija doma dibināt draudzi Imantas un Zolitūdes rajonos. Imantā ir 50 000 iedzīvotājiZolitūdē – 20 000 iedzīvotāji, bet nav nevienas tradicionālās konfesijas draudzes. Redzot šos daudzdzīvokļu namus, kuros, iespējams, lielākā daļa iedzīvotāju Dievu nemaz nepazīst, likās – ir jādara kaut kas, lai šeit skanētu Dieva Vārds.      
Draudzes vēsture

                                             
2005.g. Imantas kultūras centrā tika uzsākta Lūgšanu grupa.
2006.g. 15. augustā tika uzsākts pirmais Alfa kurss un iesvētes mācība, kam sekoja vēl vairāki alfa kursi un iesvētes mācības.
2007.g. 28. oktobrī Imantā tika noturēts pirmais dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu. 
2008.g. 11.maijā Vasarsvētkos ar LELB arhibīskapa svētību tika dibināta Rīgas Svētā Gara Evaņģēliski luteriskā draudze. 
2009.g. maijā savu kalpošanu draudzē beidza mācītājs Rinalds Grants 
2010.g. janvārī savu kalpošanu draudzē uzsāk mācītājs Roberts Otomers (toreiz vēl evaņģēlists) un turpina savu kalpošanu tur līdz šim brīdim. 
2010.g. maijā savu kalpošanu draudzē beidza mācītājs Artis Druvietis.
2011.g. janvārī mācītājs Roberts Otomers uzsāk kalpošanu arī Imantas pansionātā "Liepa".
2015. gada vasarsvētkos draudze svinēs jau 7 gadu jubileju. 

Kas notiek draudzē pašlaik:  • Rīgas Sv. Gara draudze īrē telpas Imantas kultūras centrā. Draudze sanāk kopā uz dievkalpojumiem katru svētdienu plkst. 17:00. Dievkalpojumus apmeklē vidēji 15 cilvēki. Kopējais draudžu locekļu skaits ir 70 cilvēki.  
  • Dievkalpojuma laikā notiek arī svētdienas skola.
  • Katru otro nedēļu tiek noturētas bībeles stundas.
  • Katru otro pirmdienu notiek svētbrīži pansionātā. 
  • Reizi mēnesī sanāk kopā māmiņu grupa.
  • Pavasarī un rudenī tiek organizēta Iesvētes mācība.
  • Reizi gadā tiek organizēts laulāto kurss. 
  • Vasarā uz ziemā tiek organizētas draudzes nometnes.
video uzņemts 2015.gada 22.martā
* neliela piebilde: draudzes locekļu skaits ir sasniedzis 70 (nevis 50)!

Draudze sanāk kopā vispraktiskākās lietas dēļ uz šīs pasaules – mūžīgās dzīvības dēļ, ko Dievs ir apsolījis visiem ticīgajiem kristiešiem. Draudze grib augt un aicina katru, kas grib iemantot mūžīgo dzīvību nākt uz draudzi.