Par Draudzi
Rīga,Imanta
Jēzus sacīja mācekļiem: Ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tos kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, tos mācīdami turēt visu, ko esmu jums pavēlējis” (Mt.28:19)

Draudze Imantā ir atsaukšanās šim aicinājumam!

Mūsu vīzija"Imantas draudze ir garīgās mājas, kur augam kā Jēzus Kristus mācekļi un ejam kalpot pasaulē, lai to mainītu."

 


Rīgas Svētā Gara luterāņu draudzes pirmsākumi meklējami Kunga nodomā 2005.g., kad vairākiem LELB mācītājiem sirdī bija doma dibināt draudzi Imantas un Zolitūdes rajonos. Imantā ir 50 000 iedzīvotājiZolitūdē – 20 000 iedzīvotāji, bet nav nevienas tradicionālās konfesijas draudzes. Redzot šos daudzdzīvokļu namus, kuros, iespējams, lielākā daļa iedzīvotāju Dievu nemaz nepazīst, likās – ir jādara kaut kas, lai šeit skanētu Dieva Vārds.      
Draudzes vēsture

                                             
2005.g. Imantas kultūras centrā tika uzsākta Lūgšanu grupa.
2006.g. 15. augustā tika uzsākts pirmais Alfa kurss un iesvētes mācība, kam sekoja vēl vairāki alfa kursi un iesvētes mācības.
2007.g. 28. oktobrī Imantā tika noturēts pirmais dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu. 
2008.g. 11.maijā Vasarsvētkos ar LELB arhibīskapa svētību tika dibināta Rīgas Svētā Gara Evaņģēliski luteriskā draudze. 2009.g. maijā savu kalpošanu draudzē beidza mācītājs Rinalds Grants 
2010.g. janvārī savu kalpošanu draudzē uzsāk mācītājs Roberts Otomers
2010.g. maijā savu kalpošanu draudzē beidza mācītājs Artis Druvietis.

2011.g. janvārī mācītājs Roberts Otomers uzsāk kalpošanu arī Imantas pansionātā "Liepa".

video uzņemts 2015.gada 22.martā
* neliela piebilde: draudzes locekļu skaits ir sasniedzis jau 80 (nevis 50)!

2017.g. janvārī draudze pārceļas uz jaunām telpām Dienas centrā "Mēs"
2018.g. vasarsvētkos draudze svin jau 10 gadu jubileju, kurā savu kalpošanu šajā draudzē noslēdz mācītājs Roberts Otomers2018.g. maijs - novembris draudzē kalpo mācītājs Kārlis Rūdolfs Zikmanis
2018.g.novembrī Rīgas Sv.Gara draudzi sāk apkalpot Rīgas Doma draudzes mācītāji 

Kas notiek draudzē pašlaik:

    Rīgas Sv. Gara draudze  sanāk kopā uz dievkalpojumiem katru svētdienu plkst. 17:00 Imantas 8.līnija 1 K-3 Dienas centrā "Mēs". Dievkalpojumus apmeklē vidēji 15 cilvēki. Kopējais draudžu locekļu skaits ir 80 cilvēki.  
 


Draudze sanāk kopā vispraktiskākās lietas dēļ uz šīs pasaules – mūžīgās dzīvības dēļ, ko Dievs ir apsolījis visiem ticīgajiem kristiešiem. Draudze grib augt un aicina katru Imantā, kas grib iemantot mūžīgo dzīvību nākt uz draudzi.