trešdiena, 2021. gada 3. marts

Sprediķis - 1.Moz.2 Laulības svētība

 

Kas ir laulība? Laulība un sekss. Kādi plusi un mīnusi ir dzīvošanai kopā iepretī laulībai? Ko darīt, ja esi pārkāpis laulību? Ko darīt šķirtajiem? Ko darīt atraitņiem? Kur meklēt laulāto draugu?

piektdiena, 2021. gada 29. janvāris

Māc. Roberts Otomers: par dabisku ģimeni

 

 

2020.gada 12.novembrī Satversmes tiesa pieņēma visai latviešu tautai pretēju lēmumu, nākot klajā ar savu jaunu ģimenes definīciju, pielīdzinot lesbieti ģimenes tēvam. Satversmes tiesas (ST) vadītāja sauc to par vēsturisku lēmumu, kas pavērs durvis daudziem citiem līdzīgiem lēmumiem. Turklāt šis lēmums pieņemts Korona vīrusa ēnā, kad stipri ierobežotas ir cilvēku iespējas pret to protestēt.

Skaidrs, ka šis lēmums ilgtermiņā nesīs daudz lielākas un paliekošākas sekas par Covid-19. Ja līdz 12.novembrim Latvija mums ar sievu likās droša vieta, kas pasargāta no bīstamajām Eiropas tendecēm – legalizēt dažāda veida izvirtības un laulības pārkāpšanu. Tad pēc šī ST lēmuma, Latvijas nākotne un labklājība izskatās daudz drūmākās krāsās.  Jautājums – vai  mēs latvieši iesim to pašu pašiznīcināšanās ceļu, kā citas Eiropas attīstītākās valstis?

ST 12.nov. lēmums ir absurds, kas rada daudzas ētiska rakstura problēmas, par ko ļoti trāpīgi Elita Veidemane raksta jau 15.dec. nra.lv:

“Nevar saprast, kurā brīdī viņa ir tēvs, kurā – māte,” plecus rausta cilvēki, kuriem joprojām nav skaidrs, kā sieviete pēkšņi var tapt par vīrieti un otrādi. Neizpratne radusies, vērtējot ST skandalozo spriedumu Evitas Gošas lietā, kuras sievieškārtas partnere nevarēja saņemt Darba likumā noteikto desmit dienu atvaļinājumu, kas pienākas bērna tēvam. 2012. gadā bija otrādi: Goša bija “tēvs”, bet viņas draudzene Līga Kļaviņa – māte. 2012. gadā Kļaviņa un Goša tika pie dēla, kura bioloģiskais tēvs bija slavenais frizieris Pērs Bogomazovs. Visi bija laimīgi, visi apliecināja gatavību audzināt bērnu. Bet mīla pagāja, un tomāti novīta - kā dzied vienā dziesmiņā. 2017. gadā Kļaviņa vērsās tiesā, pieprasot uzturlīdzekļus dēla audzināšanai - protams, no bioloģiskā tēva Bogomazova. Kā tad tā? Frizieris Pērs jau tikai izpalīdzēja abām draudzenēm, no kurām Goša toreiz bija “tēvs”. Toties tagad “tēvs” ir Kļaviņa. Interesanta “ģimenīte”. Paskatīsimies, konkrēti no kura bioloģiskā tēva šoreiz abas mēģinās piedzīt alimentus..."

No ST 12.nov. lēmuma izriet, ka ģimene ir visi cilvēki, kas dzīvo kopā sociālā relaitātē. Tad jau ģimene, kas balstīta sociālajā realitātē var būt arī svingeru, poligāmistu, pedofīlu un citas “reālas attiecības”? BET...

1.Satversmes preambulā (kuru oficiāli Satversmes komentāri skaidri nosauc par filtru vai brilli, caur kuru jāvērtē satversme) ir skaidri raksīts:  "Latvijas identitāti Eiropas kultūrtelpā kopš senlaikiem veido latviešu un lībiešu tradīcijas, latviskā dzīvesziņa, latviešu valoda, vispārcilvēciskās un kristīgās vērtības." Tātad, ST lēmums ir PRET šo Satversmes interpretācijas "brilli".

2.Satversmes 110.pants saka: "Valsts aizsargā un atbalsta laulību — savienību starp vīrieti un sievieti, ģimeni, vecāku un bērna tiesības." Diez vai pirmajam Latvijas prezidentam Jānim Čakstem, 9 bērnu tēvam pie Latvijas aizsākumiem pat ļaunākajos murgos būtu nācis prātā, ka ģimeni varētu definēt kā citādāk kā – tētis, mamma un bērni. Līdz pat šai dienai lielākā daļa latviešu bija sapratuši, ka valsts aizsargā ģimeni, kas ir balstīta laulībā, savienībā starp vīrieti un sievieti. Bet pēc nesenā ST lēmuma, izrādās pēkšņi, ka tas tā nav un ST nāk klajā ar pavisam jaunu, patvaļīgu ģimenes definīciju.

Iedod velnam mazo pirkstiņu un viņš paņems visu roku. Varētu likties – kas gan tur liels, ja lesbiete saņem pabalstu bērna tēva vietā. Bet šis gadījums var pavērt durvis daudzām citām lietām, kas jau tagad notiek citās Eiropas attīstītākajās valstīs. Minēšu kādus piemērus, kas notiek Eiropā: 1)  Skolu programmā māca, ka pastāv dažādas ģimenes: divi tēvi, divas mātes, divi transvestīti, vai kad mēs izaugam mēs varam izvēlēties, kas mēs būsim – puika, meitene vai pa vidu. 2) Anketās skolās un slimnīcas vārdi “tēvs” un “māte” tiek aizstāts ar “Vecāks 1” un “Vecāks 2”. 3) Dzimuma maiņas operāciju pieaugums arvien jaunākā vecumā. 4) Pedofīlijas legalizēšana, pakāpeniski mazinot vecumu no kura bērns var stāties seksuālās attiecībās ar pieaugušajiem. 5) Geju pāri, kas izsolē legāli var nopirkt bērnus izsolē no surogātmātēm pa 90000 €. 6) Euro praidi, kur cilvēki pilnīgi kaili staigā pa ielām. 7) Vīrietis, kas jūtas, kā sieviete, var doties sieviešu ģērbtuvē un piedalīties sporta spēlēs, kur ir sievietes. 8) Ir valstis, kur jau tagad ir spēkā demokrātīju ierobežojoši likumi, kas tiek saukti par “naida runu”, kas cilvēkiem aizliedz runāt patiesību par LGBT personām. Jau šobrīd šādi likumgrozījumi ir iesniegti bēdīgi slavenajā Satversmes tiesā. Vai tā ir nākotne, kuru mēs gribam arī mūsu mīļajai zemei Latvijai?

Es, kā mācītājs, varu apskatīt arī šī jautājuma būtību no Bībeles perspektīvas. Jau pašā pirmajā Bībeles nodaļā ir aprakstīts radīšanas stāsts: “Un Dievs radīja cilvēku pēc Sava tēla, pēc Dieva tēla Viņš to radīja, vīrieti un sievieti Viņš radīja. Un Dievs tos svētīja un sacīja uz tiem: "Augļojieties un vairojieties!”” (1.Moz.1:27-28) Dievs rada Ādamu un Ievu, nevis Ādamu un Stīvu vai Ievu un Evu. Dievs radīja vīrieti un sievieti un nevis kaut ko pa vidu. Un tieši Ādamam un Ievai, vīrietim un sievietei, Dievs dod pavēli: augļoties un vairoties. Tikai šādā savienība starp vīrieti un sievieti var rasties bērni ar Dieva svētību. Vecajā Derībā starp daudzajiem aprakstītājiem veidiem, kā var pārkāpt laulību ir rakstīts tā: “Ja vīrs guļ kopā ar vīru, kā tikai mēdz gulēt ar sievu, tad tie abi vīri ir izdarījuši negantību” (3.Moz.20:13).

Vai homoseksuālisms ir iedzimta lieta vai izvēle? Plaši ir izplatījies mīts, ka homoseksuālisms ir iedzimta lieta un ka tur neko nevar mainīt. Bet kas par to rakstīts Bībelē: “26 ...viņu sievietes ir apmainījušas dabiskās dzimumu attiecības ar pretdabiskām, 27 Tāpat arī vīrieši, atmezdami dabisko kopdzīvi ar sievieti, cits pret citu iekaisuši savā iekārē, piekopdami netiklību, vīrietis ar vīrieti, paši saņemdami sodu par savu maldīšanos.”(Rom.1:26-27) No šīs rakstu vietas mēs redzam homoseksuālisms ir izvēle, kad dabiskas dzimuma attiecības tiek iemainītas pret pretdabiskām. Homoseksuālisms ir Dieva radītās kārtības nicinājums! Arī psiholoģijā līdz pat 20.gs. beigām LGBT traktēja kā slimību/novirzi, kas būtu jāārstē. Un tad pastāvīga Eiropas Savienības un ASV spiediena rezultātā, tas tika izņemts no slimību saraksta un pakāpeniski padarīts par normu. Turklāt šodien lielākā daļa LGBT paši uzsver ka homoseksuālisms tā ir viņu izvēle, nevis kaut kas iedzimts, ko nevar mainīt. Kā gan citādāk tad viņi varētu mainīt savus partnerus no vīrieša uz sievieti? Kā gan citādāk viņi varētu veikt dzimuma maiņas vai traspersonu operācijas?

Kā palīdzēt homoseksuāļiem? Bieži vien dzirdam, ka šiem cilvēkiem nevajadzētu kaunēties par savu orientāciju un vajadzētu “iznākt ārā no skapja”. Bet vai tā patiešām ir palīdzība? Tas atgādina kādu anekdoti: Mūsu 8 gadīgajam bērnam ir problēma – viņš čurā gultā, mēs viņu aizvedām pie psihologa. - Vai bērns beidza čurāt gultā? - Nē, bet tagad viņš ar to lepojas.

Bieži vien cilvēki ar cilvēki jūtas nelaimīgi dēļ tā, kādi viņiem ir homoseksuāli kārdinājumi un ka viņi dzīvo homoseksuālu, izvirtušu dzīvesveidu, un tad lai to kompensētu viņi mēģina citiem iegalvot, ka viss ir kārtībā, ka tas ir normāli. Bet ar to vien nepietiek, vēlāk viņi grib panākt, lai visi citi arī pieņemtu viņu izvirtību kā normu un tāpēc viņi maina likumus, maina masu masu mediju saturu, izglītības sistēmu. Tā tas notiek arī Latvijā jau kādus 20 gadus. Bet beigās šīs lietas tomēr nedod sirdsmieru un arī nevarēs dot. Bet ko darīt, lai gūtu dvēseles mieru? Ir viena brīnišķīga rakstu vieta Jaunajā Derībā, kura vēstī, ka homoseksuālisti var tikt brīvi no savas atkarības un grēka:

Nepievilieties! Ne netikli, ne elku kalpi, ne laulības pārkāpēji, ne vīriešu prostitūtas, ne homoseksuālisti, ne zagļi, ne mantrauši, ne dzērāji, ne zaimotāji, ne laupītāji neiemantos Dieva valstību. Un daži no jums bija tādi. Bet jūs esat nomazgāti, jūs esat svēti kļuvuši, jūs esat attaisnoti Kunga Jēzus Kristus Vārdā un mūsu Dieva Garā.”(1.Kor.6:9-11)

No šīs rakstu vietas mēs skaidri redzam, ka senajā pilsētā Korintā, ir zināmi tādi gadījumi, ka tie, kas ir bijuši homoseksuāļi un vīriešu kārtas prostitūtas, ir tapuši brīvi no šī grēka un atgriezušies pie dabiskām seksuālām attiecībām. Grēku nožēla un atgriešanās no šī grēka ir iespējama! YouTube var atrast daudz liecības par dziedināšanu no homoseksuālisma gan Latvijā, gan ārzemēs. Pirms kādiem 15 gadiem ASV bija milzīgs skandāls, kad viņu nacionālās geju organizācijas vadītājs aprecēja lesbiešu organizācijas vadītāju. ASV šogad maijā tika rīkots jau 3.brīvības gājiens Vašingtonā, kur piedalījās 250 bijušie LGBT, kas ir tapuši brīvi no homoseksuālisma atkarības un grib parādīt citiem, ka brīvība no šī grēka ir iespējama. Līdz ar to lielākā palīdzība homoseksuālam cilvēkam ir nevis mainīt, likumus par labu šai izvirtībai, bet gan mīlestībā vadīt šo cilvēku uz grēku nožēlu un atgriešanos pie dabiskām attiecībām viņiem pašiem par prieku un laimi.

Ko darīt, lai apturētu izvirtības izplatīšanos Latvijā? Nostiprināt dabiskas ģimenes definīciju mūsu Satversmē.Reaģējot uz šo ST patvaļīgo lēmumu un lai nākotnē novērstu vēl citus patvaļīgus lēmumus ģimenes jautājumos, kas varētu tālāk ietekmēt visu Latvijas sabiedrību, visas lielākās kristīgās konfesijas Latvijā, gan arī Latvijas dievturu sadraudze ir rakstījušas oficiālas vēstules valsts augstākajām amatpersonām ar lūgumu iekļaut vēl skaidrāku un nepārprotamāku dabiskās ģimenes definīciju valsts satversmē.

Tam sekoja Nacionālās Apvienības ierosināts likumprojekts Saeimā – Satversmes 110. pantu izteikt šādā redakcijā: “Valsts aizsargā un atbalsta laulību — savienību starp vīrieti un sievieti, ģimeni, kas balstīta laulībā, asinsradniecībā vai adopcijā, vecāku un bērna tiesības, ieskaitot tiesības augt ģimenē, kuras pamatu veido māte (sieviete) un tēvs (vīrietis)."

Kā mēs katrs varam atbalstīt šo likumprojektu? Dalīties ar savām domām sociālos tīklos, aizlūgt par to un sūtīt epastus Saeimas deputātiem. Kopā mēs varam iestāties par dabisku ģimeni un mūsu Latvijas ģimeņu labklājību!

Māc.Roberts Otomers

Pārpublicēts no Rīgas Apriņķa avīzes, 29. janvāris