piektdiena, 2014. gada 17. oktobris

Imantā atvērts jauns Diakonijas centrs "Mēs"

 
JAUNĀ DIENAS CENTRA "MĒS" ATKLĀŠANA

7.oktobrī LELB arhibīskaps J.Vanags iesvētīja jauno daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu dienas centru "Mēs". Atklāšanas pasākumā dalību ņēma Grace Rao un Tony Booker no Misūri Sinodes Luteriskās baznīcas (ASV), kas ir ilggadēji diakonijas darba Latvijā atbalstītāji. Kopā ar jaunā dienas centra darbiniekiem svētkus svinēja arī citu Diakonijas centra struktūrvienību darbinieki, diakonijas darba koordinatori LELB prāvestu iecirkņos un Rīgas pašvaldības pārstāvji.
Lai šis centrs kalpo kā vieta, kur rast atbalstu, garīgu stiprinājumu un praktisku palīdzību tiem, kam tas nepieciešams!

 
"Tādēļ pieņemiet cits citu, kā arī Kristus mūs ir pieņēmis Dievam par godu." (Rm 15:7)