Baznīca

Mūsu sapnis - Luterāņu baznīca Imantā.

Esam uzsākuši sarunas ar LELB Īpašumu komisiju par palīdzību šajā procesā.
Un esam apskatījuši vairākas iespējamas vietas pie Anniņmuižas bulvāra, kur varētu celt dievnamu.
Aizlūgšanās varat paturēt priekšā stāvošās sarunas ar Rīgas domi par zemi, kas varētu derēt baznīcas celtniecībai.
Imantā ir 50 000 iedzīvotājuZolitūdē - 20 000 iedzīvotāju, un nav nevienas tradicionālas konfesijas draudzes un baznīcas. Rīgas Sv.Gara draudze ir pirmā tradicionālā draudze Imantā. Misijas lauks šeit Imantā ir milzīs. Iedomājoties to vien, ka lielākā daļa šo tūkstošu Dievu nepazīst, Viņam netic un līdz ar to iet mūžīgā pazušanā, liek uz misiju Imantā skatīties ar lielu dedzību.
Arī Tu vari piedalīties baznīcas tapšanā Imantā:


1.    Lūdzot par draudzi un baznīcu Imantā, par draudzi, par mācītāju, par baznīcas celtniecību.

    2. Ziedojot. Būsim pateicīgi par katru ziedojumu:
   Rīgas Svētā Gara evaņģēliski luteriskā draudze 
   Reģ.nr.99500004202
   Konta nr:  LV02HABA0551022149155 
   Swift: HABALV22
   AS SWEDBANK 
   Būsim pateicīgi par katru ziedojumu!


3.    Iesaistoties kalpošanā Imantā: 
   Ja arī tevi uzrunā vēlme kalpot Imantā, sazinies ar draudzes mācītāju.


   4. Padodot informāciju tālāk. Ja Tu zini kādu, kas Dievu vēl nepazīst un dzīvo    Imantā.  palīdzi informācijai aizsniegt dzirdīgas ausis. Vai arī ja zini kādu, kas gribētu piebiedroties misijai Imantā vai to atbalstīt, tad arī būsim pateicīgi, ja padosi informāciju tālāk. 

Rīgas  Sv. Gara draudze