Bīb. stundas


Šajā brīdī Bībeles studijās lasam un studējam
Apustuļu darbus

 Šī grāmata runā par Jēzus mācekļu darbību pēc Jēzus augšāmcelšanās un atgriešanās debesu valstībā. Daudzi kristīgi domātāji saka, ka 21.gadsimts. daudzejādā ziņā ir daudz līdzīgāks 1. gadsimtam  nekā 20.gadsimtam, tāpēc iedziļinoties šajā Bībeles grāmatā mēs varam atrast daudz lietu, kas var palīdzēt Baznīcai pastāvēt šodienun droši nest Dieva taisnības, mīlestības un piedošanas vēsti apkārtējiem cilvēkiem.
Bībeles stundas notiek katru otro svētdienu pēc dievkalpojuma.Bībeles stundas var noklausīties arī šeit nospiežot uz audio zīmes pēc katras Bībeles studijas: 

Apustuļu darbi 

 • 28.nodaļa, Pāvils nonāk Romā, 15.feb.2015
 • 27.nodaļa, Jūras briesmās, 1.feb.2015. 
 • 26.nodaļa2, Ķēniņa Agripas atbilde Pāvilam, 7.dec.2014. 
 • 26.nodaļa1, Pāvila liecība ķēniņam Agripam, 23.nov.2014. 
 • 25.nodaļa, Jūdu un Romiešu likumi, 9.nov.2014. 
 • 24.nodaļa, Valdnieku korumpētība, 26.okt.2014.
 
 • 23.nodaļa2, Reliģiskais fanātisms, 12.okt.2014. 
 • 23.nodaļa1, Farizeji un Saduķeji, 28.sept.2014. 
 • 22.nodaļa, Pāvila aizstāvības runa, 14.sept.2014.
 • 21.nodaļa2, Pāvila apcietināšana, 1.jūn.2014.
 • 21.nodaļa1, Sv. Gara brīdinājumi, 4.mai.2014.
 • 20.nodaļa2, Pāvila atvadas un nākotne, 13.apr.2014.
 • 20.nodaļa1, Svētās dienas svinēšana, 30.mar.2014.   
 • 19.nodaļa2, Pāvils un Efezas Artemīdas elkdievji, 16.mar.2014.   
 • 19.nodaļa1, Pāvila nošķiršanās Efezā un ļaunie gari, 9.mar.2014.   

 • 18.nodaļa, Nemieri Korintā un Apolls Efezā, 23.feb.2014.   
 • 17.nodaļa, Nemieri Tesalonikē, Berojas piemērs un nezināmais Dievs Atēnās, 9.feb.2014.   

 • 16.nodaļa2, Pāvils kristī cietumsargu ar ģimeni Filipos, 12.jan.2014. 
 • 16.nodaļa1, Pāvila 2.ceļojuma sākums, 29.dec.2013. 
 • 15.nodaļa, Apustuļu koncils, 24.nov.2013. 
 • 14.nodaļa, Pāvils dziedina kroplo Listrās, 3.nov.2013.
 • 13.nodaļa2, Pāvils un Barnaba Pisīdijas Antiohijā pie jūdiem, 13.okt.2013.
 
 • 13.nodaļa1, Pāvila 1.ceļojuma sākums, 29.sept.2013.
 • 12.nodaļa, Hērods nogalina Jēkabu un apcietina Pēteri, 15.sept.2013.  
 • 11.nodaļa, Jūdi un kristieši, 1.sept.2013. 
 • 10.nodaļa, Vecā un Jaunā Derība, 16.jūn.2013.
 • 9.nodaļa2, Pēteris turpina Jēzus iesākto, 12.mai.2013.
 • 9.nodaļa1, Sauls top par Jēzus mācekli, 28.apr.2013.   
 • 8.nodaļa, Filips sludina Evaņģēliju Samarijā, 14.apr. 2013.  
 • 7.nodaļa2, Stefanu nomētā akmeņiem, 7.apr.2013.  
 • 7.nodaļa1, Izraēla tautas vēsture, 24.feb.2013.  
 • 6.nodaļa, Pirmie diakoni, 10.feb.2013. 
 • 5.nodaļa, Negodīga manta un kristiešu vajāšanas, 9.janv.2013. 
 • 4.nodaļa, Pēteris un Jānis sinedrija priekšā, 5.dec.2012. 
 • 3.nodaļa, Pēteris templī, 21.nov.2012. 
 • 2.nodaļa, Vasarsvētki, 7.nov.2012.   
 • 1.nodaļa, Debesbraukšana, 17.okt.2012.