Dievkalpojumi


Dievkalpojumi notiek kapellā:
Pēc dievkalpojuma vienmēr sadraudzības galds: