piektdiena, 2020. gada 9. oktobris

Uzmanību tiks mainīts dievkalpojuma laiks

No 1. novembra tiks mainīts dievkalpojuma laiks draudzei.

No 1.novembra dievkalpojumi notiks pl. 15:00