trešdiena, 2018. gada 28. novembris

Pārmaiņas

No 2018.gada 18.novembra Rīgas Sv.Gara draudzes ir Rīgas Doma draudzes pārraudzībā uz gadu. Šajā gadā Rīgas Sv. Gara draudzē kalpos mācītāji: Elijs Godiņš, Sandis Ratnieks un Jānis Cepurītis.