svētdiena, 2017. gada 4. jūnijs

Rīgas Sv. Gara draudzei 9 gadi