ceturtdiena, 2016. gada 3. novembris

Mūsu mācītājs kristīgajā radio 2.novembrī

Raidījums "Ja Mani ļaudis"

Jesajas 52:13-53:10 Pravietojums par Kristu