trešdiena, 2016. gada 18. maijs

Draudzes 8 gadu jubileja Vasarsvētkos