pirmdiena, 2015. gada 22. jūnijs

21. jūnijā mūsu draudzei pievienojās 2 jaunas draudzes locekles