svētdiena, 2020. gada 17. maijs

Dievkalpojums - Jņ.16:5-15 Sv.Gara galvenās tēmas